Ελληνικά   English   

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Δυναμική παρουσία στο χώρο της Καρδιοχειρουργικής!


Ενημερωθείτε για τις Ομιλίες & Παρουσιάσεις
του καρδιοχειρουργού, Κωνσταντίνου Σπηλιωτόπουλου
σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια. 

● 96th Annual Meeting of the American Association for Thoracic Surgery, Baltimore, MD, May 14-18, 2016. 
Aortic Root Surgery with Circulatory Arrest: Predictors of Prolonged Hospital Stay and Implications for Lowering Hospital Cost and Expediting Recovery.
O. Preventza, K. Spiliotopoulos, J. Coselli.

● 96th Annual Meeting of the American Association for Thoracic Surgery, Baltimore, MD, May 14-18, 2016 (Faculty & Pontium presentation).
Are Outcomes of Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Repair Different in Men vs. Women?
K. Spiliotopoulos, J. Coselli.

● AATS Aortic Symposium 2016, New York, NY, May 12-13, 2016 (Faculty & Pontium presentation).
Open Thoracic or Thoracoabdominal Aortic Repair After Previous Endovascular Aortic Procedures: 19-year Experience 
K. Spiliotopoulos, J. Coselli. 

10th Pan-Hellenic Conference of Thoracic and Cardiovascular Surgeons & 1st World Meeting of the Hellenic Cardiothoracic Diaspora. Athens, Greece, November 20-22, 2014 (Faculty & Pontium presentation).
1. Aortic Transection, Plenary Session 3-Thoracic Trauma 
2. Clinical Fellowship in North America: Experience and Comparisons, Round Table-Specialization in Thoracic Surgery. Need for re-evaluation and change of the present situation. 
  
● AATS Aortic Symposium 2014, New York, NY, April 24-25, 2014.
How Often Should We Follow Patients Undergoing Endovascular Repair with a stent-graft for Blunt Thoracic Aortic Injury? 11-year experience.
K. Spiliotopoulos et al.

AATS Mitral Conclave 2011, New York, NY, May 5-6, 2011.
Does the Mitral Valve Prosthesis Adversely Affect the Hemodynamic Performance of the Aortic Valve Prosthesis in Patients with Double Valve Replacement?
K. Spiliotopoulos, T. David.

● 57th Annual Meeting of the Southern Thoracic Surgical Association, Orlando, Florida, November 3-6, 2010 (Pontium presentation). 
Changing pattern of Reoperative Coronary Bypass Grafting: a twenty-year study.
K. Spiliotopoulos, V.Rao.

2010 Canadian Cardiovascular Congress
Montreal, Quebec, October 23-27, 2010
Surgical Management of a left anterior descending artery giant pseudoaneurysm secondary to Behcet disease.
K. Spiliotopoulos, S. Brister.

5th International Meeting of the Onassis Cardiac Surgery Center: Current Trends in Cardiac Surgery and Cardiology. Athens, Greece, September 16-18, 2010.
Endovascular treatment for acute traumatic aortic injury: mid-term results.
V. Anagnostakou, K. Spiliotopoulos et al.

7th Pan-Hellenic Conference of Thoracic and Cardiovascular Surgeons. Thessaloniki, Greece, November 28-30, 2008 (Pontium presentation).
1. Does the use of CO2 in an open heart surgical field reduce neuro cognitive sequelae due to air emboli?
K. Spiliotopoulos et al.
2. Frozen Elephant trunk technique for a combined approach to aortic arch and descending thoracic aorta disease.
I. Kokotsakis, K. Spiliotopoulos et al  
3. The experience of our institute on the endoscopic harvest of vein grafts.
V. Panagiotakopoulos, K. Spiliotopoulos et al  
4. The experience of our institute on the use of the pas-port proximal connector device and patients’ safety
M. Argyriou, K. Spiliotopoulos et al.

26th Pan-Hellenic Conference of Surgery/International Forum of Surgery 2008 
Athens, Greece, 12-15 November 2008.
Surgical management of blunt thoracic aortic trauma 
K. Spiliotopoulos et al.

18th WSCTS World Congress. World Society of Cardio-Thoracic Surgeons April 30th-May 3rd 2008  Kos, Greece
1. Aortic Valve Replacement using the Freedom Solo Valve. Superior Early Hemodynamic Results
Timothy Sakellaridis, K. Spiliotopoulos et al.
2. Endoscopic Vessel Harvesting (EVH): The learning experience of a teaching hospital.
Victor Panagiotakopoulos, C. Spiliotopoulos et al.

European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 2018 Jan 22. doi: 10.1093/ejcts/ezx502. [Epub ahead of print]
Management of expanding aortic arch aneurysm after hybrid endovascular and debranching repair.
K. Spiliotopoulos, Joseph S. Coselli.

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2017 Dec 19. pii: S0022-5223(17)32893-3. doi: 10.1016/j.jtcvs.2017.11.095. [Epub ahead of print] 
In elective arch surgery with circulatory arrest, does the arterial cannulation site really matter? A propensity score analysis of right axillary and innominate artery cannulation.
O. Preventza, Konstantinos Spiliotopoulos, Joseph S. Coselli.

Respir Med Case Rep. 2017 Oct 31;23:1-3. doi: 10.1016/j.rmcr.2017.10.014. eCollection 2018.
Successful treatment of postoperative massive pulmonary embolism with paradoxal arterial embolism through extracorporeal life support and thrombolysis.
Grapatsas K, Leivaditis V, Spiliotopoulos K et al.

● Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2017 Aug 26. pii: S0022-5223(17)31783-X. doi: 10.1016/j.jtcvs.2017.08.023. [Epub ahead of print]
Open descending thoracic or thoracoabdominal aortic approaches for complications of endovascular aortic procedures: 19-year experience
K. Spiliotopoulos, S. A. LeMaire, J. S. Coselli.

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2017 Oct;154(4):1203-1214.e6. doi: 10.1016/j.jtcvs.2017.05.089. Epub 2017 Jun 3. PMID:28668459
Are outcomes of thoracoabdominal aortic aneurysm repair different in men vs women? A propensity-matched comparison
K. Spiliotopoulos, J. S. Coselli, S. A. LeMaire.

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2016 Nov 16. doi: 10.1016/j.jtcvs.2016.10.090 [Epub ahead of print]
Aortic root surgery with circulatory arrest: predictors of prolonged postoperative hospital stay.
O. Preventza, JS Coselli, K. Spiliotopoulos, DA Cooley.

Texas Heart institute Journal, DOI 10.14503/THIJ-16-5985
Repair of an Intrapericardial Diaphragmatic Hernia During Aortic Surgery in an Adult
K. Spiliotopoulos, J. S. Coselli.

General Thoracic and Cardiovascular Surgery 2016 Jun 17; DOI 10.1007/s11748-016-0658-8.
Open aortic surgery after thoracic endovascular aortic repair.
Joseph S. Coselli, K. Spiliotopoulos et al.

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2014 Dec;148(6):2956-61. doi: 10.1016/j.jtcvs.2014.08.019. Epub 2014 Aug 14. 
Endovascular Repair for Blunt Thoracic Aortic Injury: 11 years outcomes and post-operative surveillance experience.
K. Spiliotopoulos, C. Charitos.

- Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2012 Apr;143(4 Suppl):S74-7. Epub 2011 Nov 20.
Does the Mitral Valve Prosthesis Adversely Affect the Hemodynamic Performance of the Aortic Valve Prosthesis in Patients with Double Valve Replacement?
K. Spiliotopoulos, T. David.

- Annals of Thoracic Surgery 2011 Jul;92(1):40-7
Changing pattern of reoperative coronary artery bypass grafting:a 20-year study.
Kοnstantinos Spiliotopoulos, V. Rao.

- Annals of Thoracic Surgery 2011 Mar;91(3):912-4
Surgical Management of a Left Anterior Descending Pseudoaneurysm Related to Behcet Disease
Konstantinos Spiliotopoulos, S. Brister.

- Annals of Thoracic Surgery 2010;89:1304
Emergent endovascular repair as damage control step of aortic injury after posterior spinal instrumentation
John Kokotsakis, Konstantinos Spiliotopoulos et al

● Hospital Chronicles 2008, Supplement: 74-75
Concomitant Radiofrequency-Microwave Ablation and Atrial Septal Defect Repair
M. Argiriou, C. Spiliotopoulos, C. Charitos 

● Hellenic J Cardiol. 2008 Jan-Feb;49(1):52-4
Gerstmann's syndrome: can cardiac myxoma be the cause?
Sakellaridis T, Spiliotopoulos C, Charitos C.

● Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2008; 136(5):1377-8
Solitary metastasis of urothelial carcinoma of the urinary bladder to the heart: an unusual clinical manifestation
Konstantinos Spiliotopoulos, I. Bellenis

● Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2007; 133(6):1664-5
Diffuse lymphangiomatosis: Are there any clinical or therapeutic standards? Charalambos Zisis, Konstantinos Spiliotopoulos et al.

● Hellenic Journal of Surgery, 2007, 79, 2:101-106
Central pancreatectomy for the resection of pancreatic epithelial cyst. Serapheim Klimopoulos, Konstantinos Spiliotopoulos et al.


● Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2006; 132: 199-200
Pulmonary metastases of adult Wilms' tumor 17 years after the primary site Charalambos Zisis, Konstantinos Spiliotopoulos et al.


The Athens Crossroad 12th Pan-Hellenic Conference of Thoracic and Cardiovascular Surgeons & 2018 ISMICS Workshop, 14th Annual Meeting Euro-Asian Bridge Society, 2nd World Meeting of the Hellenic Cardiothoracic Diaspora. Athens, 8-10 November 2018. Open surgical manegement for complications of TEVAR & EVAR: The experience of Cardiothoracic Surgery Department of «Evaggelsimos» General Hospital of Athens. Spiliotopoulos Κ, ..., Κokotsakis J. 

The Athens Crossroad 12th Pan-Hellenic Conference of Thoracic and Cardiovascular Surgeons & 2018 ISMICS Workshop, 14th Annual Meeting Euro-Asian Bridge Society, 2nd World Meeting of the Hellenic Cardiothoracic Diaspora. Athens, 8-10 November 2018. Moderator Session: Aorta. 

Panhellenic Seminars of Working Groups, Hellenic Society of Cardiology, 21-23 February 2019, Thessaloniki, Greece. Commentator: TAVI Heart Team. 

Hygeia Hospital Transcatheter Heart Valves, May 3-4, 2019, Athens, Greece “My Best and/or my worst Structural Procedure of the year. 

LIVE 2019 Cardiovascular Course, May 9-11, 2019, Larissa, Greece Management of an expanding aortic arch aneurysm after repair with a hybrid endovascular and debranching procedure. 

Cardio-Bridge 2019 Cardiology Congress, 10-12 May, 2019, Patras, Greece. Panelist: Case presentation from the Heart Team.