Σχολιαστής στο “Cardio-Bridge 2019” της Παν/κής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝΠ.

Σχολιαστής στο εξαιρετικό συνέδριο με διεθνή συμμετοχή “Cardio-Bridge 2019” της Παν/κής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝΠ.

https://www.facebook.com/KonstantinosV.Spiliotopoulos/photos/pcb.2338424139764715/2338424093098053/?type=3&theater