Ομιλία σε συνέδριο αγγειοχειρουργικής με διεθνή συμμετοχή, στη Λάρισα